พลตำรวจตรีอำนาจ ไตรพจน์

คณะกรรมการ

วันเดือนปีเกิด

29 เมษายน 2510

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา
- โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๙

ปริญญาตรี
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รปศ.ตร. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๔๕

ปริญาโท
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- ผู้กำกับการกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียง และระบบโทรทัศน์
- รองผู้บังคับการตำรวจไฟ
- รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ
- รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
- คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ
- ประธานคณะทำงานด้านปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย การจราจร  ในพื้นที่ของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) รวมย่านสถานีบางซื่อ
- ประธานคณะทำงานดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 13300
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- หลักสูตรสารวัตร รุ่น  45 (สตช.)
- หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่น 62 (สตช.)     
- หลักสูตรบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่น ๔๕ (สตช.)
- หลักสูตรรวมมิตร (สตช.)
- หลักสูตร port physical security/port/ vulnerability (United States Coast Guard)
- หลักสูตร HUMANE CROWD CONTROL COURSE (USA)
- หลักสูตร IDENTIFICATION  AND SEIZURE OF DIGITIAL  EVIDENCE (USA)
- หลักสูตร การอบรมเทคนิคการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์(ฝ่ายสืบสวน) (สตช.)
- หลักสูตร การอบรมเทคนิคการเก็บและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี (สตช.)
- หลักสูตร PACIFIC TRAINING INNITITIVE (FBI)