บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับทุกกรณี หากพิจารณาคุณสมบัติแล้วไม่ตรงกับที่บริษัทต้องการ