ดร. รวิศว์ ขันชะลี

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันเดือนปีเกิด

26 เมษายน 2528

ประวัติการศึกษา

-

ประวัติการทำงาน

-

ตำแหน่งปัจจุบัน

-

สถานที่ทำงาน

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

-